Poradnik Inwestora

 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu fotowoltaicznego

Zużycie energii elektrycznej w skali roku w czteroosobowej rodzinie zamieszkującej dom wolnostojący wynosi 4MWh. Taką ilość energii w ciągu roku może wyprodukować system fotowoltaiczny o mocy 4kW. Może ale nie musi. Wielkość produkcji zależy od lokalizacji, czasu ekspozycji modułów fotowoltaicznych na bezpośrednie działanie słońca, wybranej technologii i jakości wykonania instalacji. Oto kilka porad jak optymalnie wybrać system fotowoltaiczny.

1. Oszacuj moc systemu PV

Moc elektryczna z 1 m2 modułów fotowoltaicznych może dziś sięgać 165W. Powierzchnia jednego 60-cio komórkowego modułu to około 1,65m2. Roczna, teoretyczna produkcja modułu to w dużym uproszczeniu iloczyn jego mocy, sprawności i nasłonecznienia. Nasłonecznienie to suma natężenia promieniowania słonecznego [W] w danym czasie [h] i na danej powierzchni [m2].

Obliczmy to na przykładzie:

Przyjmijmy:

 • średnie nasłonecznienie w Polsce to 950 kWh/m2.
 • Sprawność modułu 15%
 • 8 modułów o mocy 250W

Na dachu zmieści się 8 modułów zajmując powierzchnię 13,5m2.
Moc znamionowa modułów w sumie 8 x 250 W = 2000 W
Roczna produkcja teoretyczna to:
13,5m2 x 950 kWh/m2 x 0,15= 1923 kWh (1,9MWh)

UWAGA:
Produkcja teoretyczna jest szacunkiem, który zakłada optymalne warunki pracy instalacji, czyli, niezmienny w roku kąt nachylenia do horyzontu 30o, ukierunkowanie modułów dokładnie na południe, brak zjawiska zacienienia od drzew, kominów, innych budynków, itp.

2. Wybierz system mocowania

System mocowania to bardzo istotny szczegół instalacji. Mocowana na dachu ma przecież pracować min 20 lat. System mocowania powinien być wybrany z zachowaniem zaleceń producentów wynikających z technologii produkcji samej konstrukcji mocowania jak i typu, rodzaju i parametrów dachu. Wszystko tu ma istotne znaczenie: materiał konstrukcji dachu, rozstaw krokwi, rodzaj poszycia dachu, wysokość kalenicy, kąt nachylenia dachu. Zalecane są konstrukcje aluminiowe z okuciami ze stali nierdzewnej.

Zadanie doboru systemu mocowania dobrze zlecić jest fachowcom, których doświadczenie i kwalifikacje zagwarantują satysfakcję z użytkowania systemu fotowoltaicznego na długie lata.

3. Wybierz moduły fotowoltaiczne

Wybór modułów fotowoltaicznych na polskim rynku jest obecnie bardzo szeroki – jeśli wierzyć liczbom, to w samych tylko Chinach działa aktualnie ponad 600 producentów urządzeń tego typu. Najczęściej spotykane i instalowane w Europie moduły fotowoltaiczne to urządzenia w technologii krystalicznego krzemu. Posłużymy się dwoma najistotniejszymi kryteriami:

Kryterium: Efektywność.

Według kart katalogowych produktów w standardowej powierzchni 1 m x 1,7 m panel polikrystaliczny ma moc ok. 250 W, z kolei monokrystaliczny – ok. 280 W. Najbardziej wydajne moduły monokrystaliczne wykonane w zaawansowanej technologii osiągają sprawność ponad 21% i przy powierzchni 1,7m2 osiągają moc nawet 300 W. Moduły polikrystaliczne przy tej samej powierzchni osiągają moc do 270W.

Każdy egzemplarz modułu fotowoltaicznego ma określoną moc znamionową i tolerancję, najczęściej dodatnią dla tej samej serii produkcyjnej. Tolerancja mocy może sięgać nawet 5%, co oznacza że w serii modułów o nominale 250W mogą pojawić się jednostki z mocą nawet 262,5W.

Istotny jest również temperaturowy współczynnik mocy. Moc generowana przez moduł fotowoltaiczny zależy od parametrów nasłonecznienia, kąta padania promieni słonecznych i temperatury. Współczynnik temperaturowy pozwala szacować zmianę mocy modułu w zależności od temperatury. Im wartość współczynnika jest bliższa zeru tym mniejszy stopnieć zmiany mocy względem temperatury. Takie właśnie moduły powinny być wybierane.

Kryterium: Cena.

Zakup modułów stanowi największy koszt instalacji całego zestawu fotowoltaicznego w domu jednorodzinnym. Ich udział procentowy w kosztach instalacji zależy od mocy systemu ale można uśrednić go na poziomie 40% - 50% całości kosztów.

Droższe są moduły monokrystaliczne w porównaniu do polikrystalicznymi, co jest wynikiem wyższych kosztów produkcji oraz wyższej sprawności.

Podsumowanie: Jeśli masz wystarczająco dużą dostępną powierzchnię dachu wybierz tańsze moduły polikrystaliczne – są najczęściej spotykane. Jeśli powierzchnia dachu nie jest wystarczająca rozważ zakup modułów monokrystalicznych. Osiągną większą produkcję na tej samej powierzchni.

4. Wybierz inwerter fotowoltaiczny

To jeden z najtrudniejszych do wyboru elementów. Jego konfiguracja jest bardzo złożona i wymaga specjalistycznej wiedzy. Zadanie to zdecydowanie polecamy powierzyć wykwalifikowanym fachowcom.

Falowniki (inwertery sieciowe) są zaawansowanymi technologicznie urządzeniami służącymi do przetworzenia prądu stałego pozyskanego z generatora (modułów fotowoltaicznych) na prąd przemienny jedno, lub trójfazowy.

Wyróżniamy dwa podstawowe systemy instalacji fotowoltaicznych:

 • dołączone do sieci tzw. system on-grid,
 • nie dołączone do sieci tzw. system off-grid

Dlaczego nie każdy inwerter spełni swoje zadania.

 1. Inwertery przeznaczone do instalacji off-grid nie mogą pracować w instalacjach on-grid. Grozi to poważnym niebezpieczeństwem podczas ich użytkowania.
 2. Źle wybrany zakres napięć i prądów generatora spowoduje nieoptymalną pracę instalacji, znacząco obniży jej wydajność a nierzadko uniemożliwi produkcję w ogóle.
 3. Inwertery on-grid są zabezpieczone przed możliwością pracy w sytuacji zaniku napięcia w sieci. Nie będą mogły wtedy pracować. Inwertery off-grid nie mają związku z siecią energetyczną i mogą pracować niezależnie.

Kryterium wyboru inwerterów: Funkcjonalność

Musisz zdecydować, jaki rodzaj instalacji będziesz chciał budować i odpowiednio wybrać dla tej instalacji rodzaj inwertera. Należy przy tym zwrócić uwagę na:

Zakres napięcia i natężenia prądu - im szerszy zakres napięcia roboczego MPP, tym szerszy zakres możliwości doboru liczby modułów podłączanych do inwertera. Szeroki zakres tych parametrów sprzyja ponadto wydajniejszej pracy inwertera w nieoptymalnych warunkach atmosferycznych. Niskie dolne napięcie spowoduje szybszy start inwertera po wschodzie słońca.

Sprawność inwertera – zwykle podaje się maksymalną sprawność inwerterów, która w najlepszych jednostkach sięga 98,6%. Jest to jednak sprawność tylko maksymalna i nie daje pełnego obrazu efektywności. Dodatkowym parametrem jest jeszcze sprawność ważona tzw. sprawność euro. Im bliżej sprawność euro ma do sprawności maksymalnej tym w szerszym zakresie pracy inwerter pracuje z wysoką sprawnością.

Liczba wejść MPP – większa liczba wejść MPP umożliwi podział instalacji na niezależnie działające części, co zwiększy efektywność instalacji w przypadku montażu modułów pod różnym kątem, zacienienia, które może się pojawić od np. komina, czy nawet chmury, która zacieni część instalacji.

Chłodzenie – Istnieją dwa główne rodzaje inwerterów dzielone ze względu na sposób chłodzenia. Są to inwertery z i bez wentylatorów. Jednostki z wentylatorem wymuszają przepływ powietrza chłodzącego, kiedy jest to konieczne. Jednostki bez wentylatora chłodzą się konwekcyjnie. Wentylator powoduje większy hałas, szczególnie latem. Inwertery bez wentylatora mają z kolei większe radiatory i zajmują więcej miejsca.

Jeśli inwerter ma pracować w budynku, to poziom hałasu powinien być istotnym parametrem branym pod uwagę.

Wyposażenie inwerterów – oprócz podstawowej funkcji inwertera (przekształcania prądu stałego na przemienny) inwertery pełnią funkcję nadzoru działania całej instalacji. Monitorują parametry pracy, zabezpieczają obsługę, optymalizują pracę całego systemu.

Wybór inwertera powinien być poprzedzony analizą jego wyposażenia czyli:

 • czy posiada monitoring maksymalnego punktu pracy (tzw. MPPT) - zadanie optymalizacji,
 • czy posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - zadanie bezpieczeństwa,
 • czy posiada odpowiedni dla naszych potrzeb sposób udostępniania danych ze swojego monitoringu - zadanie komunikacji.

Serwis, możliwość naprawy, dokumentacja – inwertery posiadają zwykle 5-letni okres gwarancyjny. Wybierając typ inwertera dobrze jest rozpoznać w jaki sposób będzie on serwisowany. Jakie są procedury na wypadek konieczności naprawy bądź wymiany. Czy producent realizuje zadania serwisowe w kraju, czy też za granicą. Jakie są koszty ewentualnych napraw, wysyłki, wezwania serwisu. Jednym z podstawowych źródeł informacji powinny być też certyfikaty zapewniające zgodność używanych komponentów z obowiązującymi normami i posiadające instrukcje obsługi w języku polskim.

Kryterium wyboru inwerterów: Cena

Ceny inwerterów zależą od bardzo wielu czynników. Istotne jest wyposażenie i parametry pracy, ale również technologia. Niesłychanie istotne są komponenty użyte do budowy inwerterów. Mają one pracować w trudnych warunkach pogodowych, w szerokim zakresie temperatur, i na zmienne warunki zasilania. Parametry elektryczne instalacji fotowoltaicznej są bardzo wrażliwe na temperaturę i nasłonecznienie dlatego algorytmy adaptacji i optymalizacji muszą działać możliwie najlepiej. To wszystko sprawia, że najlepsze na świecie inwertery są nawet 3-krotnie droższe od najtańszych oferowanych na rynku. Przeciętnie inwerter stanowi wydatek od 12 do 25% wartości całej inwestycji. Przy czym dla małych instalacji udział kosztów inwertera jest bardzo duży.

Pamiętaj, że koszt inwertera to nie tylko cena jego zakupu ale i jego późniejszej eksploatacji. Zalecamy rozszerzenie gwarancji 5-cioletniej do 10-cioletniej co może zwiększyć koszty zakupu inwertera nawet o 25%.

5. Nie bagatelizuj roli zabezpieczeń

Moduły fotowoltaiczne, montowane na dachu, jako urządzenia elektryczne zwiększają ryzyko uderzenia pioruna. Warto zabezpieczyć swój dom instalacją odgromową. Nie chodzi tylko o ochronę przed bezpośrednim uderzeniem pioruna ale również od skutków powstałych przepięć w instalacjach elektrycznych w wyniku wyładowań atmosferycznych, uderzeń pioruna w linię energetyczną zasilającą budynek. Pamiętaj, że instalacja ma pracować min. 25 lat a koszty naprawy z powodu uderzenia pioruna nie podlegają w ramach gwarancyjnej usługi serwisowej. Jak pokazują statystyki niemieckiego, największego w Europie rynku fotowoltaicznego, najczęstszą (25% wszystkich) przyczyną awarii instalacji fotowoltaicznych są przepięcia powstałe w wyniku uderzenia pioruna.

Polecamy zaplanować ochronę przeciwprzepięciową i przeciwporażeniową, które zwiększą poziom bezpieczeństwa użytkowania twojej instalacji fotowoltaicznej.

6. Wymagaj stosowania dedykowanych materiałów instalacyjnych

Poziom napięcia stałego na wyjściu generatora (modułów fotowoltaicznych) może sięgać 1000V. Tak duże napięcie stałe znacząco przekracza poziomy uznane w normach jako bezpieczne. Kable i złącza używane w instalacjach fotowoltaicznych są zaprojektowane w taki sposób aby wytrzymały napięcia do 1000V a nierzadko 1500V i zagwarantowały bezpieczeństwo eksploatacji nawet w strugach deszczu. Stosowanie materiałów nieprzewidzianych do tego typu instalacji może doprowadzić w najlepszym wypadku do strat energetycznych i ograniczenia efektywności działania instalacji fotowoltaicznej. Niestety stosowanie materiałów zamiennych, niespełniających wymagań dla systemów fotowoltaicznych może doprowadzić nawet do pożaru. Materiały takiej jak złącza i kable mają wysoki poziom napięcia izolacji min 1000V, są odporne na działanie promieniowania UV i charakteryzują się wysokim stopniem szczelności IP65.

7. Zdecyduj się na system monitorowania instalacji

Inwertery monitorują pracę swoich podzespołów i można wykorzystać dane z takiego monitoringu do analizy działania całego systemu. Zewnętrzne urządzenia monitorujące instalację fotowoltaiczną pozwoli gromadzić dane na temat jej działania, diagnozować pracę poszczególnych jej elementów, generować alarmy i ostrzeżenia w przypadku wykrycia nieprawidłowości. System monitoringu jest w stanie wysłać powiadomienia za pomocą sms lub e-mail i zwrócić uwagę użytkownika, w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub awarii.

8. Dokumentacja projektowa

Jak widzisz, procedura doboru optymalnie dobranego systemu fotowoltaicznego jest bardzo wielowątkowa. Mnogość szczegółów mogących istotnie wpłynąć na efektywność działania, bezpieczeństwo eksploatacji i ograniczenie kosztów związanych z serwisowaniem jest na tyle duża, że warto cały proces konfiguracji powierzyć specjalistom w dziedzinie instalacji fotowoltaicznych. Jedną z form zapewnienia optymalnej konfiguracji systemu jest wykonanie projektu instalacji. Znajdą się w nim opracowania na temat każdego aspektu realizacji budowy instalacji fotowoltaicznej, dobór i konfiguracja urządzeń, szczegóły montażowe instalacji oraz analiza efektywności pracy systemu. Możesz również być zainteresowany opracowaniem ekonomiki instalacji z uwzględnieniem kredytowania, dofinansowania lub innej formy prognozy zysków i strat, którą wykorzystasz do wniosku o dofinansowanie.

OFERTA FIRMY CORAL

Oferujemy kompleksową obsługę klienta w zakresie inwestycji w instalacje fotowoltaiczne.

Prace koncepcyjne i projektowe

Posiadamy zespół projektowy wspierający klientów w fazie planowania i przygotowania inwestycji. Na każdym etapie konsultujemy i uzgadniamy szczegóły z klientem. Doradzamy w kwestiach technicznych, pomagamy w wyborze najlepiej dopasowanych rozwiązań. Dzięki współpracy z nami zwiększysz jakość i bezpieczeństwo inwestycji.

Doradztwo finansowe

Wspieramy rozwój energii słonecznej przy wykorzystaniu lokalnych, regionalnych lub krajowych możliwości wsparcia finansowego. Energia odnawialna jest energią przyszłości, która jest promowana w wielu programach rozwoju na różnym szczeblu. Pozwala to na poszukiwanie dofinansowania tego typu inwestycji, których z czasem będzie pojawiało się dużo więcej. W zależności od potrzeb, pomagamy także w pozyskaniu odpowiedniego wsparcia bankowego na pokrycie realizacji inwestycji. Zapewnia to naszym klientom pewność inwestycji i osiągnięcie możliwie szybkiego zwrotu z inwestycji.

Dostawa

Etap ten obejmuje w zależności od zamówienia dostawę najwyższej jakości paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcjami wsporczymi, przetwornicami oraz pozostałymi akcesoriami niezbędnymi do budowy kompletnego systemu fotowoltaicznego. Staramy się, aby dostarczany sprzęt posiadał wysokie parametry wykonania, możliwie długie okresy gwarancji. Jednocześnie analizujemy projekt techniczny weryfikując raz jeszcze jego założenia oraz konfigurację sprzętu, tak aby zagwarantować wydajność, trwałość i sprawność funkcjonowania instalacji.

Realizacja i gwarancja

Kolejnym etapem jest realizacja inwestycji, która obejmuje profesjonalny montaż i budowę kompletnej instalacji fotowoltaicznej oraz doradztwo po zakończeniu inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji rozwiązywane są wszystkie problemy technologiczne, dostosowując wydajność i rozwiązania montażowe zarówno dla małych, jak i dużych inwestycji, dla projektów typowych jak i niestandardowych. Udzielamy również wsparcia w zakresie sprzedaży energii z elektrowni słonecznych. Końcowym etapem naszej oferty jest udzielenie długiego okresu gwarancji, który jest zabezpieczony dzięki zastosowaniu najwyższej jakości ogniw fotowoltaicznych, produkowanych przez uznanych na świecie producentów.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixel