Nowy standard w certyfikacji instalatorów OZE

Szkolenia akredytowane wprowadzają nową jakość w kształceniu przyszłych instalatorów, dają sposobność do poszerzania i aktualizacji swojej wiedzy. Szkolenia umożliwiają nabywanie doświadczenia od najlepszych. Certyfikacja instalatorów umożliwia szybką weryfikację uprawnień, a co za tym idzie pomaga inwestorowi w dokonaniu wyboru. Certyfikacja sprzyja wzrostowi konkurencyjności i podnoszeniu jakości usług na rynku fotowoltaicznym. W przyszłości Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego ma zastąpić pozostałe dokumenty, które weryfikują uprawnienia instalatora.

Certyfikowany instalator

Osoba, która chce uzyskać certyfikat musi spełnić określone wymogi, patrz Rys. 1. Po pierwsze, powinna odznaczać się dokumentem jednym z wymienionych poniżej:

  • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub inny równoważny dokument w zakresie montażu urządzeń i instalacji: sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub (dyplom ze szkoły średniej lub wyższej);
  • dokumentem potwierdzającym trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub (zaświadczenie z pracy, wydruk z CEIDG);
  • świadectwem ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych;
  • zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji lub utrzymania w należytym stanie technicznym odnawialnego źródła energii.

Instalator oprócz wymienionych powyżej dokumentów musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych i nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu.

Procedura uzyskania certyfikatu

Wymienione w poprzedniej części dokumenty upoważniają do uzyskania certyfikatu Urzędu Dozoru Technicznego jednak dopiero po wcześniejszym przeszkoleniu i uzyskaniu zaświadczenia z akredytowanej jednostki szkoleniowej. Szkolenie oprócz przygotowania instalatora do wykonywania określonego zawodu i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu pozwala na podejście do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Po pozytywnym jego przejściu i na podstawie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje opisane w poprzednim akapicie możliwe jest otrzymanie certyfikatu instalatora OZE. Certyfikat jest przyznawany na okres 5 lat. Po upływie tego czasu należy przejść szkolenie przypominające. Cała procedura uzyskania certyfikatu została przedstawiona na rys. 2.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową: www.szkoleniafotowoltaiczne.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixel