Dotacje na instalację fotowoltaiczną – z czego mogę skorzystać?

Dotacje na instalacje fotowoltaiczną - najciekawsze formy finansowania instalacji PV

Wielu z nas wychodzi z założenia, że rozwiązania w postaci instalacji fotowoltaicznej jest drogie, nieopłacalne i są po za ich zasięgiem – takie myślenie jest błędem. Nie dysponując dużymi nakładami finansowymi możemy zapewnić sobie stałą dostawę energii na długie lata. Poniżej przedstawiamy obecnie najatrakcyjniejsze form wsparcia:

„Prosument” – jest projektem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest wsparcie zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Skorzystać ze wsparcia można za pośrednictwem gmin i spółdzielni mieszkaniowych (w ramach ogłoszonych zamówień publicznych), bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w postaci konkursu), a także jako osoba fizyczna, za pośrednictwem banku. Obecnie program prosument w województwie podlaskim jest realizowany tylko z udziałem Bank Ochrony Środowiska. Możliwe jest uzyskanie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych, a na pozostałą kwotę uzyskuje się kredyt, którego oprocentowanie w skali roku wynosi 1%. Do programu mogą być zgłaszane mikroinstalcje, których moce nie przekroczą 40 kWp. Wsparcie dla mikroinstalacji zaplanowane jest do 2022 roku. Łącznie na realizacje projektu przeznaczono 800 mln zł (na bezzwrotne dotacje i niskooprocentowane pożyczki). Dofinansowanie inwestycji realizowanych za pośrednictwem banków wynosi 160 mln złotych w latach 2015 - 2018, (zawierania umów do 2016 r.).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP) – forma wsparcia na rozwój lokalny, wzrost regionalnego eksportu i rentowności podlaskich firm, a także zwiększenie ilości dostępnych miejsc pracy i poprawę zarobków mieszkańców – taka jest ogólna definicja programu. Oś Priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna: Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii dotyczy inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej. Pomoc przyznawana jest w formie dotacji, którą można otrzymać na działalność edukacyjną i badawczo-rozwojową, rozwijanie technologii, powstanie nowych obszarów inwestycyjnych, a także energetykę opartą na OZE. Ogłoszenie o naborze wniosków zaplanowane jest na początek października, a nabór wniosków na pierwszy tydzień listopada. Skorzystać z pomocy publicznej mogą następujące grupy podmiotów:

  1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
  2. Jednostki Samorządu Terytorialnego
  3. Służby publiczne inne niż administracja
  4. Instytucje ochrony zdrowia
  5. Instytucje wspierające biznes
  6. Instytucje nauki i edukacji
  7. Partnerstwa
  8. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
  9. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Maksymalnie można uzyskać dotację do 85 % kwoty kwalifikowanej – dotyczy to projektów nie objętych pomocą publiczną. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać do 70%, a średnie przedsiębiorstwa do 60%. Wydatki kwalifikowane nie mogą być mniejsze niż 20 tys. zł i większe niż 12 mln zł. Ważną informacją jest, że planowana instalacja nie może być większa niż 2 MW (w przypadku elektrowni fotowoltaicznych). Łączna kwota przeznaczona na realizację Działania: 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii wynosi 60 000 000 euro.

Taryfy gwarantowane – w zestawieniu nie mogło zabraknąć wyczekiwanego systemu rozliczeniowego, który nie jest co prawda formą pomocy publicznej, jednak jest możliwością wsparcia inwestycji. Każdy użytkownik, który wybuduje z własnych środków instalację, będzie mógł liczyć na gwarantowaną cenę odsprzedaży wyprodukowane energii, która będzie obowiązywała przez 15 lat. Planowane instalacje, których moc nie przekroczy 3 kWp, będą miały cenę za odsprzedaż energii w wysokości 0,75 zł za kWh, zaś instalacje od 3 do 10 kWp – będą sprzedawać energię do zakładu za 0,65 zł za kWh. W praktyce oznaczać to będzie, że wyprodukowaną energię w ciągu dnia będziemy mogli odsprzedać na 0,65 zł/kWh do ZE, a wieczorem pobrać z sieci na własne potrzeby. Nadwyżkę energii, którą nie wykorzystamy odsprzedamy również za 0,65 zł/kWh. Z możliwości rozliczenia po preferencyjnych warunkach mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne jak i firmy. Ważną kwestią jest to, że żeby skorzystać z taryf gwarantowanych należy zgłosić taki zamiar do Urzędu Regulacji Energetyki. Przy zgłoszeniu należy także złożyć oświadczenie, że nie korzystało, nie korzysta i nie będzie się korzystać z żadnej formy pomocy publicznej. Wyklucza to możliwość preferencyjnego rozliczenia instalacji, które brały udział w opisanych wyżej programach. Przyjęto, że okres rozliczenia będzie półroczny, bazując na odczycie z urządzeń rozliczeniowo-pomiarowych. Pisemny wniosek o chęci skorzystania z taryf gwarantowanych należy złożyć przed budową, zakupem, instalowanie, eksploatacją lub modernizacją mikroinstalacji. Taryfami gwarantowanymi będą objęte instalacje, które powstaną po 1 stycznia 2016 roku.

W kolejnych artykułach opiszemy krok po kroku jak ubiegać się o dotacje. Po więcej informacji zapraszamy do naszych konsultantów. Odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące pozyskania dotacji – skontaktuj się z nami!

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixel