2017-02-23


Na początku marca w woj. podlaskim zostanie uruchomiony nabór wniosków na unijne dotacje na odnawialne źródła energii w ramach działania 5.1 z RPO dla Podlasia. Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach  działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Termin od którego można składać wnioski:

03.03.2017 r.

Termin do którego można składać wnioski:

14.04.2017 r. do godz. 15:30

Kto może składać wnioski?

W ramach typu 1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna):

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • stowarzyszenia lokalnych grup działania z wyłączeniem jednostek, które mogą być finansowane ze środków EFRR i EFS.

W ramach typu 2. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby):

 • ­ mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • ­ duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
 • ­ producenci rolni, grupy producenckie,
 • ­ spółdzielnie,
 • ­ wspólnoty mieszkaniowe,
 • ­ towarzystwa budownictwa społecznego,
 • ­ organizacje pozarządowe,
 • ­ kościoły i związki wyznaniowe,
 • ­ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • ­ jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).

W ramach typu 3. Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej oraz 4. Projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w przypadku MŚP produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu),
 • duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
 • producenci rolni, grupy producenckie,
 • spółdzielnie,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
  (nie wymienione wyżej),
 • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

a) w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,

b) w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – kwota pomocy ustalana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,

c) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.


Jesteś zainteresowany założeniem instalacji fotowoltaicznej?
Nie czekaj skontaktuj się z naszym ekspertem OZE!
tel. 605 911 128
tel. 785 200 809

Pokaż więcej wpisów z Luty 2017
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixel